Historia


Historia Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (w skrócie KSF) powstało z inicjatywy działającej w latach osiemdziesiątych Grupy Filmowców Katolickich. W roku 1986 członkowie tej grupy, w oparciu o doświadczenia z prowadzonych rekolekcji dla twórców oraz pokazów filmów w kościołach, zorganizowali wspólnie z Klasztorem Ojców Franciszkanów pierwszy Festiwal Filmów Katolickich w Niepokalanowie . W grudniu roku 1990 powołano Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - jako pierwsze w Polsce powojennej prywatne stowarzyszenie wiernych, zarejestrowane oficjalnie w Sądzie i zaakceptowane przez Konferencje Episkopatu Polski oraz Prymasa Polski - Józefa Kardynała Glempa na wniosek biskupa Adama Lepy, ówczesnego Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Środków Społecznego Przekazu. W roku 1991 rozpoczęto produkcję filmów w powołanym w ramach KSF Zespole Filmowym "Edukacja 2000".

W roku 1992 z inicjatywy KSF pod patronatem Prymasa Polski, Ministra Edukacji oraz Prezesa "Wspólnoty Polskiej" zaczęły powstawać Kluby Wideo Edukacja 2000 zajmujące się dystrybucja i wypożyczaniem kaset wideo z wartościowymi filmami. Powstało ponad 340 klubów w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. W roku 1993 utworzone zostało Centrum Edukacji 2000 szkolące młodych twórców i dziennikarzy m.in. dla potrzeb powstających mediów katolickich. W latach 1994-1998 Stowarzyszenie było jednym z głównych inicjatorów reaktywowania przez Zakon Franciszkanów Radia Niepokalanów i powołania Telewizji Niepokalanów (działającej później jako TV Puls do roku 2009). Pierwszym prezesem KSF został w roku 1990 śp. Julian Kulenty, Od roku 1994 do roku 2005 prezesem KSF był Zygmunt Gutowski, następnie śp. Iwona Romanowska, zaś od roku 2007 - Danuta Stachyra. W skład Zarządu wchodzą również Zygmunt Gutowski, Andrzej Januszewski, Antoni Zięba, Jan Szafraniec, Ryszard Nowaczewski, Elżbieta Cieślik. Od 2004 roku Katolickie Stowarzyszenie Filmowe przyznaje corocznie nagrodę im. Juliana Kulentego „Media w Służbie Ewangelii” W tym roku nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ewangelizacji z wykorzystaniem multimediów otrzymają red. Jan Pospieszalski i ojciec CM Paul (Indie)

W dniach od 27 do 30 maja 2010 roku odbędzie się Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2010, Z okazji Jubileuszu 25-lecia Festiwalu w Niepokalanowie serdecznie zapraszamy uczestników dotychczasowych festiwali - autorów ponad 5 tysięcy filmów i programów z blisko 50 krajów świata, wieloletnich dobrodziejów i sympatyków tej jedynej tego typu imprezy multimedialnej na świecie. Zapraszamy również twórców 173 nadesłanych na tegoroczny festiwal filmów, 39 programów radiowych, kilkunastu programów multimedialnych i stron internetowych oraz sponsorów i przedstawicieli mediów. Przesłanie Festiwalu nawiązuje do tematyki 43. Dnia Środków Społecznego Przekazu, ogłoszonego przez Papieża Benedykta XVI na rok 2009 pod hasłem „Nowe technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni". Uczestnicy Festiwalu odwiedzą Żelazową Wolę, miejsce urodzin Wielkiego Kompozytora oraz zapoznają się z pracami nadsyłanymi na związany ze światowymi obchodami 200- lecia urodzin Fryderyka Chopina Multimedialny Konkurs Chopinowski „Chopin w XXI wieku” do udziału w którym jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy. http://chopin.warszawa.mazowsze.pl,

Zapraszając do udziału i do wsparcia Festiwalu w Niepokalanowie wierzymy, że Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2010 który rozpocznie się w czwartek 27 maja o godz. 11.oo Uroczystą Mszą św. z udziałem abpa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego - przyczyni się zarówno do dalszej promocji Mazowsza i Polski, jak i zainspiruje wielu autorów do tworzenia dzieł o głębokich wartościach duchowych na miarę XXI wieku.

Danuta Stachyra - prezes KSF tel. (+48) 604 455 824
Zygmunt Gutowski - wiceprezes KSF tel. (+48) 602 126 206
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, Polska ; tel. +48 22 823 44 89
www.festiwalniepokalanow.pl ; www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow
e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl Skype: „zgutowski”
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
PEKAO SA O/ Warszawa, Nowogrodzka 50 Nr 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265